ثبت شکایات به سایتلگرام

آدرس جهت شکایت حضوری: خ طالقانی - خ فرهنگ - مرکز رشد دانشگاه بو علی سینا -واحد 14
هر گونه شکایات یا پیشنهادات خود را از طریق این صفحه برای ما ارسال نمایید.
نام :
ایمیل :
وب سایت :
متن :